top of page
  • Силозно стопанство, находящо се в гр.Девня, обл. Варна – инвеститор „Кристера агро” ЕООД
  • 11 Силузи с кубатура между 15-20 хил. кб. м.
  • Навес (Хале) : 3 дка.
  • Инфраструктура на обекта
  • Складови площи в Промишлена Зона Метро, гр. Варна  
  • инвеститор -"ЛАНТАН ИНВЕСТМЪНТ" ООД
  • площ под формата на Хале: 10 дка.
  •  Административна сграда РЗП: 2000 кв. м.
  • Сграда за обществно обслужване, находяща се в СО”Пчелина”, гр.Варна, инвеститор „ПЕТЕМ” ООД
  • Търговски комплекс, находящ се в паркоустройствена зона „Владислав Варненчик”, гр. Варна – инвеститор „Техникон груп” АД – РЗП 4000 кв.м.
bottom of page