top of page

КОРЕКТ-63 ЕООД
 

Строителство на обекти от всички категории

Идейно и техническо проектиране и дизайн
Производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма
Член на Българската строителна камара

ПРЕДСТАВЯНЕ:

КОРЕКТ–63 ЕООД е съвременна, развиваща се фирма ,чиято основна дейност е строителството. Дългогодишният  опит в строителството на жилищни, търговски, офисни и индустриални сгради в България гарантира за високо качество при изпълнението на строително-монтажните работи, спазване на сроковете и нормативната уредба при висока ефективност на работа. Търговското дружество е регистрирано във Варненския окръжен съд и се представлява от инж. Енчо Димитров Бояджиев.

Фирмата е регистрирана по ф.д. 3883/1999г. на ВОС със седалище и адрес на управление гр. Варна ул. “Янкул войвода” 48 
От 2015 г. фирмата се занимава и с проектиране на всякакъв тип обекти.
От 2006 г. дружеството е член на Българската Строителна Камара - ОП, гр. Варна

От 2008 г., дружеството е член на Камара на строителите в България и притежава удостоверение от Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения с обхват – строежи от първа до пета категория.

 БЪДЕЩИ ПРОЕКТИ:

  • Разгледайте отдел "      " за  повечe информация.

 ФИРМАТА РАЗПОЛАГА СЪС СЛЕДНИЯ ТРУДОВ РЕСУРС:

  • Технически персонал за ръководство на обектите

  • Координатор по безопастност и здраве в строителството

  • Квалифициран работен персонал, съгласно новите изисквания за лицензиране на строителните фирми в Република България

 

 ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И МЕХАНИЗАЦИЯ:

  • Транспортни камиони за снабдителска дейност

  • Транспортни средства за извозване на работния персонал

  • Лека механизация за работа по обектите

  • Наемане на тежка механизация

 

bottom of page