top of page

 Дейността на архитектурно бюро "Urban Creative" обхваща проектиране на жилищни, обществени и търговски сгради, градоустройствени решения, интериорен и мебелен дизайн,  триизмерна графика  и презентации.

    Основен фирмен принцип е  постигането на устойчиво строителство и енергийна ефективност, водещи до нов комфорт и естетика на обитаване, съвременен и нетрадиционен облик на проектираните сгради в унисон с природата и нейното опазване.

   За завършен продукт се счита съвършената комбинация между функция и форма, визия и стойност, която се постига чрез постоянното сътрудничество между инвеститори и екипът от професионалисти.

   

 

     Услугите, които бюрото предлага, са:

 

• Инвестиционни проекти за всички видове сгради и площни обекти; 

 

• Проектиране на нискоенергийни, пасивни и нулево енергийни сгради

 

• Предпроектни проучвания  и идейни проекти за инвестиционни намерения в строителството 

 

• Градоустройство – изготвяне на Подробни Устройствени Планове,  , Регулация и Застрояване; 

 

• Проекти за дизайн и интериор; 

 

• Триизмерна визуализация и презентация; 

 

   Цените на услугите се определят индивидуално за всеки проект. За повече информация ни пишете или се свържете с нас. 

 

 

bottom of page