Многофункционален търговски център, гр. Варна, 2012 г.