Сграда на Съюза на българските художници, гр. София, 2014 г.