1/4
  • Еднофамилна къща, находяща се в местност Долна Трака, РЗП=230 кв.м., частен инвеститор

1/3
  • Еднофамилна къща, находяща се в кв. Виница, РЗП=285 кв.м., частен инвеститор