За момента са преустановени продажбите на жилища и подземлени имоти.